Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

Kontakt Jordan Advokatpartnerselskab

Jordan Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

”Stenohus”

Vesterbrogade 33

1620 København V

Telefon: 33 25 54 00

E-mail: Klik her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Åbningstider i receptionen:

​Alle hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00.

Tog:

​​Der kører både regionale toge samt S-toge til Københavns Hovedbanegård 350 meter fra advokatkontoret.

Parkering:

Der findes parkeringsmuligheder 25 meter fra advokatkontoret i parkeringskælderen under Comfort Hotel Vesterbro.​​

Vi gør opmærksom på, at kontaktformularen ikke kan anvendes vedr. spørgsmål til fondene.

Vi holder desværre ikke ventelister til boliglejemål, hvorfor det ikke er muligt at kontakte os om leje af boliger.​

Eventuelle boliger til udlejning udlejes via findbolig.nu

Lovpligtige oplysninger:

Jordan Advokatpartnerselskab følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Jordan Advokatpartnerselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Alle advokater hos Jordan Advokatpartnerselskab er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark. Alle advokater hos Jordan Advokatpartnerselskab er medlemmer af Advokatsamfundet og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Endelig er alle advokater hos Jordan Advokatpartnerselskab omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Klientkonti:

Jordan Advokatpartnerselskab har klientkonti i Nykredit Bank og Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs, får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ønsker du at klage?:
Klager over advokaters adfærd og salærer behandles af Advokatnævnet.
Kontakt: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Telefon 33 96 97 98, www.advokatnaevnet.dk. E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

  • Ejendomsadministration mv.
  • Erhvervsret
  • Bobehandling
  • Testamenter
  • Ægtepagter
  • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefonen er i hverdage åben mellem

kl. 9.00 – 12.00

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan Advokatpartnerskab er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »