Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandling af persondata hos Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

FONDE OG LEGATER

Persondatabeskyttelsespolitik

Nedenfor fremgår bl.a., hvordan ansøgernes persondata behandles.

1. Dataansvarlig

De enkelte fondes bestyrelser samt fondsadministratorer advokat Peter Løgstrup og advokat Michael Jordan er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som fremgår af ansøgernes ansøgninger.

2. Kategorier af personoplysninger

​Følgende kategorier af oplysninger indgår i de ansøgninger, som fondene behandler:

Almindelige personoplysninger om ansøgere, ansøgeres ægtefæller/samlevere og ansøgeres børn, herunder f.eks.:

 • navn og eventuelt titel
 • CPR-nr.
 • adresse og postnummer
 • telefonnummer
 • studieretning/fag
 • e-mailadresse
 • bankkontonummer
 • CV
 • anbefaling fra studieleder
 • budget i relation til det ansøgte formål
 • forskudsopgørelse/årsopgørelse
 • projektinformation
 • livshistorie/hændelsesforløb


Administrator indsamler ikke data om ansøgerne. Der anvendes alene data fremsendt af ansøgerne i forbindelse med disses indsendelse af ansøgninger med tilhørende bilag.

3. Brug af personoplysninger

​Ansøgernes personoplysninger anvendes til:

 • at behandle ansøgningerne om støtte,
 • at foretage udbetalinger af legater til ansøgerne og
 • at kommunikere med ansøgerne.


4. Videregivelse af ansøgernes personoplysninger

Til brug for udbetaling af legater samt til brug for udarbejdelse af fondenes regnskaber, videregives nødvendige personoplysninger til bank, SKAT og til fondenes revisorer.

5. Opbevaring af ansøgernes personoplysninger

For så vidt angår de ansøgere, der opnår støtte, opbevarer fonden ansøgningerne i op til 5 år fra udbetaling af legaterne. Opnås der ikke tilsagn om støtte, makuleres/slettes ansøgningerne normalt umiddelbart efter, at fondens bestyrelse har behandlet ansøgningerne - og senest 1 år efter behandlingen.

6. Ansøgernes rettigheder

​Ansøgerne har følgende generelle rettigheder:

 • ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger,
 • ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og
 • ret til at modtage de personoplysninger, som ansøgere selv har afgivet.


En ansøger kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller anden relevant databeskyttelsestilsynsmyndighed vedrørende fondens behandling og opbevaring af ansøgerens persondata - men ikke klager over afslag på legater.​​

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

 • Ejendomsadministration mv.
 • Erhvervsret
 • Bobehandling
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan|Løgstrup er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »