Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Behandling af persondata hos Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

Nedenfor fremgår hvordan vi behandler lejeres persondata.

1. Dataansvarlig

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som medarbejdere hos Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab kommer i kontakt med.

2. Kategorier af personoplysninger

Følgende kategorier af oplysninger indgår i de oplysninger, som Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab behandler:

Er der tale om ansøgninger til bolig og erhvervslejemål, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder f.eks.:

 • Navn
 • Husstand
 • Adresse og postnummer
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Indkomst
 • Hvilken type lejemål du søger

Ved ansøgning til erhvervslejemål indsamler vi endvidere:​

 • Stillingbetegnelse
 • Økonomiske oplysninger
 • Branchekendskab
 • Tegningsregler
 • Regnskaber

Personoplysningerne er nødvendige for, at vi kan registrere din interesse og til vores kommunikation med dig.

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab holder ikke ventelister​, og modtager du derfor ikke en lejlighed, sletter vi dine oplysninger 6 måneder efter modtagelsen af din henvendelse.

Bliver du lejer hos os og vi derfor skal administrere dit lejemål, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

For Boliglejemål:

 • Navn
 • Adresse
 • Husstand
 • CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Billedlegitimation
 • Fuldmagtsforhold
 • Bankkontonummer
 • Anvendelse af lejemål
 • Lejeniveau
 • Varme- og vandforbrug
 • Forbrugsoplysninger vedr. antenner og evt. el
 • Hold af husdyr
 • Separation, skilsmisse og samlivsophævelse
 • Boligstøtte
 • Adgangsnøgler og -kort
 • Indretning af lejemål
 • Fremlejeforhold
 • Betalingsmisligholdelser
 • Husordensovertrædelser
 • Andre overtrædelser af lejeforholdet
 • Advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet
 • Konkurs
 • Flytning til plejehjem
 • Dødsfald
 • Opsigelser

For Erhvervslejemål:

 • Navn​
 • Adresse
 • Stillingsbetegnelse
 • CPR-nr.
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Billedlegitimation
 • Tegningsrettigheder
 • Bankkontonummer
 • Anvendelse af lejemål
 • Fuldmagtsforhold
 • Erhverv
 • Branchekendskab
 • Sikkerhedsstillelse
 • Varme- og vandforbrug
 • Øvrige forbrugsoplysninger, herunder fællesregnskab
 • Adgangsnøgler og -kort
 • Indretning af lejemål
 • Myndighedsbehandling
 • Fremlejeforhold
 • Afståelses- og genindtrædelsesforhold
 • Betalingsmisligholdelser
 • Øvrige overtrædelser af lejeforholdet
 • Advarsler, påtaler samt opsigelse eller ophævelse relateret til lejeforholdet
 • Rekonstruktion og konkurs
 • Dødsfald
 • Tinglyste servitutter og rettigheder vedrørende lejemål
 • Opsigelser

Ovennævnte oplysninger er nødvendige​ for, at vi på vegne af udlejer kan identificere dig, kommunikere med dig og administrere det lejemål du lejer. Vores administration af dit lejemål er altid afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, og alle ændringer beder vi dig derfor altid orientere os om.

Vi videregiver personoplysninger til den pågældende udlejer af dit lejemål. Vi videregiver endvidere personoplysninger til samarbejdspartnere, som eksempelvis håndværkere og realkreditinstitutter, og vi videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis domstole eller tvistenævn. Alle videregivelser sker alene i det omfang, det er nødvendigt eller vi er forpligtet til det efter gældende dansk ret.

Vi opbevarer personoplysninger indtil senest 10 år efter afslutning af den årsregnskabsperiode, hvor lejesagen er afsluttet. Herefter slettes oplysningerne. Vi kan opbevare personoplysninger, hvis personoplysningerne er relevante for et eventuelt senere krav, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret. Vi sletter ikke personoplysninger i varslinger, aftaler eller andre dokumenter vedrørende lejemål, som er relevante for en senere lejefastsættelse mv. i lejemålet eller i den pågældende ejendom. Vi kan også lade personoplysninger indgå i vores sædvanlige backup-procedure.

Vi begrænser vores behandling og deling af dine personoplysninger til det nævnte formål eller for at opfylde eventuelle retlige forpligtelser i henhold til dansk ret. 

Vi har gennemført tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud vedrørende dine personoplysninger er vi forpligtet til at underette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, samt indberette sikkerhedsbruddet til Datatilsynet.

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande uden for EU/EØS.

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab vil overholde den til enhver tid gældende danske persondatalovgivning, og du er altid velkommen til at kontakte os vedr. spørgsmål mv.

Lejere har følgende generelle rettigheder. Lejer har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, ret til at modsætte sig behandlingen af personoplysninger og ret til at modtage de personoplysninger, som lejeren selv har afgivet.

Lejere kan altid indgive en klage til Datatilsynet eller anden relevant databeskyttelsesmyndighed.

Vi er en del af følgende samarbejde:

FIRMAINFORMATION

Jordan|Løgstrup Advokatpartnerselskab

CVR: 34 04 50 03

stenohus.dk

Vesterbrogade 33

1620 København V

VORES EKSPERTISE

 • Ejendomsadministration mv.
 • Erhvervsret
 • Bobehandling
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Fonde

BESTIL ET MØDE

Bestil et møde hos en af vores kompetente advokater, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med.

Telefon: (+45) 33 25 54 00

E-mail: Klik her

EJENDOMSADMINISTRATION

Jordan|Løgstrup er specialister i administration af udlejningsejendomme med erhvervslejemål samt i beboelsesejendomme til privat udlejning.

Læs mere her »